Anna Forés Miravalles

Per seguir somiant

Addiccions a les pantalles

http://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Article/20180723_addiccions_pantalles

Monografies

Armayones, Manuel. El efecto Smartphone: conectarse con sentido. Barcelona: UOC, 2016. 111 p. (Manuales; 417. Comunicación)
L’autor, membre del grup de recerca PSiNET, revisa les principals “psicopaTIClogies” lligades al mòbil i les xarxes socials, com poden ser la nomofòbia, la vibració fantasma o la ment erràtica, alhora que explica les estratègies i precaucions per no caure i superar aquests tipus d’addiccions.

Boza Osuna, Luis. La familia y las múltiples pantallas: ¿es posible convivir?. Barcelona: Fundación Maria Teresa Rodó, 2013. 21 p.
Consulta en línia
Publicació que repassa les pantalles i tecnologies (televisió, internet, xarxes socials, mòbil i videojocs) més influents de la nostra era i n’assenyala les seves fortaleses i debilitats. Cada apartat comença amb un qüestionari d’autoavaluació.

Bringué, Xavier; Sábada, Charo. Menores y redes sociales. Madrid: Fundación Teléfonica, 2011. 1 disc òptic (CD-ROM). (Generaciones interactivas)
Aquest estudi pretén mostrar la simbiosi entre els menors i les xarxes socials. Té en compte la incidència en el grau d’equipament, en l’ús i la valoració de les diferents pantalles, en l’accés a serveis i continguts, les actituds enfront la tecnologia i les conductes que es puguin considerar com una oportunitat de millora.

Echeburúa Odriozola, Enrique; Requesens, Ana. Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes: guía para educadores. Madrid: Pirámide, 2012. 187 p. (Ojos solares. Tratamiento)
Consulta en línia
L’obra incideix en els factors de risc i de protecció davant d’un problema d’addicció a les noves tecnologies, així com en les accions i estratègies preventives per dur a terme tant per pares i mares com per professionals. Inclou lectures recomanades, un glossari i consideracions legals.

Gil Antón, Ana María. ¿Privacidad del menor en internet?: “me gusta” ¡¡¡todas la imágenes de mis amigos a mi alcance con un simple click!!!. Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2015. 166 p. (Revista de derecho y nuevas tecnologías. Monografía; 13)
Monografia que aborda, des de l’àmbit jurídic, la qüestió dels drets fonamentals en l’àmbit de les  TICs,  així com el seu impacte en les noves generacions, els denominats “nadius digitals”, és a dir els nascuts durant la generalització de l’ús dels ordinadors i les xarxes.

Labrador Encinas, Francisco; Requesens Moll, Ana; Helguera Fuentes, Mayte. Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, videojuegos y móviles. Madrid: Fundación GAUDIUM: Obra Social Caja Madrid: Oficina del Defensor del Menor, 2011. 1 recurs electrònic (71 p.)
Consulta en línia
Guia clara i entenedora que proporciona informació, recursos i pautes d’ús de cadascuna de les tecnologies, i inclou un decàleg resum per a pares i mares i un glossari de termes.

Las nuevas tecnologías en niños y adolescentes: guía para educar saludablemente en una sociedad digital. Esplugues de Llobregat: Faros Sant Joan de Déu, 2015. 151 p. (Cuaderno Faros; 9)
Consulta en línia
Obra coral promoguda des de l’àmbit hospitalari que presenta una anàlisi exhaustiva de les TIC, alhora que ofereix a pares, mares i educadors unes pautes que n’afavoreixin una correcta utilització des d’una dimensió que contempla el desenvolupament integral i saludable dels infants i adolescents.

Moll, Santiago. Empantallados: cómo convivir con hijos digitales. Barcelona: Larousse, 2017. 255 p.
Manual adreçat a mares, pares i docents que mostra la influència de la tecnologia i la hiperconnectivitat del món actual i reflexiona, de forma positiva, sobre les infinites possibilitats que ofereix en el desenvolupament, aprenentatge, conducta i relacions dels infants i joves.

Puig Punyet, Enric. La gran adicción: cómo sobrevivir sin internet y no aislarse del mundo. Barcelona: Arpa, 2016. 217 p.
L’autor és filòsof i director de l’Institut Internet. En aquest assaig propugna que: “Internet és aquí, ha canviat la nostra forma de relacionar-nos i de comunicar-nos, per a bé i per a mal, i el món ha d’aprendre a viure amb ell, per la qual cosa cal treballar en la reeducació i en l’oferiment de les eines necessàries perquè els seus usos siguin el més sensats possible”.

Spitzer, Manfred. Demencia digital. Barcelona: Ediciones B, 2013. 371 p. (No ficció)
L’autor, metge i psiquiatre, alerta sobre els perills que suposa pels infants i adolescents l’abús de les noves tecnologies, que pot provocar trastorns del llenguatge i de l’aprenentatge, dèficit d’atenció, estrès, depressió, trastons de conducta, violència, etc.

Tolsa, Jorge. Los menores y el mercado de las pantallas: una propuesta de conocimiento integrado. Madrid: Foro Generaciones Interactivas, 2012. 1 recurs electrònic (355 p.) (Generaciones interactivas)
Consulta en línia
Síntesi de la tesi doctoral de l’autor que duu a terme una revisió científica del consum que els menors fan, a nivel mundial i també estatal, de tres tipus de pantalles: videojoc, Internet i telèfon mòbil, des d’una proposta de coneixement integrat per tal que la tecnologia faci millors persones.

Ubieto, José Ramón; Pérez Álvarez, Marino. Niñ@s hiper: infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas. Barcelona: NED Ediciones, 2018. 175 p. (Huellas y señales)
Els autors, psicòlegs clínics, analitzen els factors i condicionants que intervenen en la criança i l’educació dels infants del segle XXI i alerten sobre la “colonització” de la infantesa per part dels adults.

Articles

“Acceso y uso de nuevas tecnologías entre los jóvenes de educación secundaria, implicaciones en salud: estudio JOITIC”. A: Atención Primaria, vol. 46, núm. 2, (feb. 2014), p. 77-88
Consulta en línia

“Adicción a internet y móvil: una revisión de estudios empíricos españoles”. A: Papeles del psicólogo, vol. 33, núm. 2 (2012), p. 82-88

“Análisis descriptivo del uso problemático y hábitos de consumo de los videojuegos con relación al género en estudiantes universitarios”. A: RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, vol. 14, núm. 3 (2015), p. 85-93
Consulta en línia

Bernabeu, Jordi. “L’educació social. També digital”. A: Quaderns d’educació social, núm. 19 (nov. 2017), p. 106-111
Consulta en línia

Bertolín Guillén, José Manuel. “Nosotaxia de las llamadas “adicciones conductuales”. A: Revista Española de Drogodependencias, vol. 40, núm. 4 (2015), p. 30-33

Chóliz, Mariano; Lamas, Juan. “¡Hagan juego, menores!: frecuencia de juego en menores de edad y su relación con indicadores de adicción al juego”. A: Revista española de drogodependencias, vol. 42, núm. 1 (ene.-mar. 2017), p. 34-47

Chóliz, Mariano. ”Prevención de las adicciones tecnológicas en la adolescencia”. A: Revista Padres y Maestros, núm. 369 (2017)
Consulta en línia

García-Oliva, Carlos;  Piqueras, José A.; Marzo García, Juan Carlos. “Uso problemático de internet, el móvil y los videojuegos en una muestra de adolescentes alicantinos”. A: Health and addictions: salud y drogas, vol. 17, núm. 2, p. 189-200
Consulta en línia

Gómez Franco e Silva, Flávia; Sendín-Gutiérrez, José-Carlos. “Internet como refugio y escudo social: usos problemáticos de la Red por jóvenes españoles”. A: Comunicar: revista científica de comunicación y educación, vol. XXII, no. 43 (2o sem. 2014), p. 45-53
Consulta en línia

“Els infants a la societat de les pantalles: a debat”. A: Protagonistes, ja! : perspectives de la infància i de l’adolescència, núm. 64 (nov./des. 2011), p. 21-30

“Instrumentos de evaluación del uso problemático del teléfono móvil/smartphone”. A: Health and addictions: salud i drogas, vol. 17, núm. 1 (2017), p. 5-14
Consulta en línia

Marín Díaz, Verónica; Vega Gea, Esther; Sampedro Requena, Begoña E. “Uso problemático del smartphone en estudiantes universitarios”. A: Revista española de drogodependencias, vol. 43, núm. 1 (2018), p. 62-76

“Posem la tele o no? el repte de les noves tecnologies”. A: Viure en famílianúm. 72 (gen.-feb. 2018), p. 30-33

Rodríguez Pascual, Iván. “La realidad digital de los niños y niñas españoles: espacios y oportunidades para la intervención social desde un enfoque protagónico”. A: Revista de servicios sociales y política social, vol. XXXII, núm. 107 (abr. 2015), p. 55-67

Sánchez, Sera. “Apocalíptics i integrats 2.0”. A: Butlletí d’Inf@ncia, núm. 98 (oct. 2016)
Consulta en línia

“Social isolation and the “sheltered” profile in adolescents with Internet a addiction”. A: Journal of child & adolescent behavior, vol. 2, issue 3 (2014)
Consulta en línia

Vara Robles , Eduardo. “Dieta tecnológica adaptada para niños y niñas. Recomendaciones para un consumo racional y seguro de pantallas”. A: Infancia: educar de 0 a 6 años, núm. 150 (2015), pàg. 33-39

Villa Mora, María de la; Suàrez, Cecilia. “Factores de riesgo en el uso problemático de Internet y del teléfono móvil en adolescentes espanoles“. A: Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, núm. 7 (2016), p. 69-78
Consulta en línia

Blog DIXIT

DIXIT TV

Armayones, Manuel. Conferència “PsicopaTIClogies de la vida quotidiana”: Barcelona, 2 d’octubre de 2014; Vic, 26 de març de 2015. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2014. 1 fitxer de videostreamming (aprox. 54 minuts)
Consulta en línia
Armayones exposa les angoixes derivades de l’ús d’Internet i les xarxes socials donades sobretot per dispositius com l’smartphone, i cada vegada més frequents entre la població adolescent: fòbia a sortir de casa sense el mòbil, haver de mirar el Whatsapp constanment o el fet de ser popular a Facebook.

Bartrina, Maria José. Conferència “El ciberassetjament i la vulnerabilitat dels adolescents en l’era digital”: Barcelona, 11 d’abril de 2013. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2013. 1 fitxer de videostreamming (aprox. 98 minuts)
Consulta en línia
Orientada a pares, mares, tutors i educadors per actuar davant de situacions d’assetjament mitjançant les noves tecnologies. Bartrina també parla sobre les oportunitats i els riscos d’Internet per als adolescents, i sobre les conductes derivades de l’ús inadequat.

Bernabeu, Jordi. Conferència “L’impacte de les noves tecnologies en infants, adolescents i joves: oportunitats i riscos”: Vic, 4 d’octubre de 2017. Barcelona: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2017. 1 fitxer de videostreamming (aprox. 84 minuts)
Consulta en línia
S’exposen els aspectes vinculats amb l’ús que els infants i adolescents fan de l’entorn digital, com la quantitat d’hores que passen al davant del mòbil i l’ordinador, el contingut dels missatges, les relacions que hi estableixen i les problemàtiques més comunes, i es donen pautes per fomentar l’ús responsable i constructiu.

Reig, Dolors. Conferència “Analitzant la fi de les generacions, potenciant els superpoders del nou superheroi”: Barcelona, 9 d’abril de 2015. Barcelona: Departament de Benestar Social i Família, DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, 2015. 1 fitxer de videostreamming (aprox. 104 minuts)
Consulta en línia
Dolors Reig analitza la nova generació millennial, imbuïda per les noves tecnologies, i com atendre-la des de la pràctica socioeducativa, per exemple potenciant les possibilitats de les tecnologies per millorar les relacions interpersonals, els valors envers la societat, etc.

Recursos

Addicció a les pantalles 
Espai dins l’apartat de Socioaddiccions desenvolupat per AIS Atención e Investigación de Socioadicciones, que indica per a cada tipologia, els principals senyals d’alarma i un test autoavaluatiu per valorar si es pateix un problema d’aquest tipus.

Addiccions comportamentals
Espai de Canal Salut que informa sobre les causes, els símptomes i el tractament de les addiccions comportamentals entre les quals trobem l’addicció a les pantalles que inclou els videojocs, el telèfon mòbil i Internet (joc en línia, cibersexe, xarxes socials).

Addiccions i noves tecnologies
El portal Jove.cat ofereix informació i recursos sobre les addiccions comportamentals (joc d’atzar, vídeojocs, dispositius mòbils i internet) i indica un seguit de consells per prevenir-les.

Centre SPOTT 
Liderat per la Diputació de Barcelona neix l’any 1981 i va ser el primer servei públic i d’assistència, tractament i prevenció comunitària per a persones drogodependents de l’estat espanyol. Duu a terme el Programa d’addicció a les pantalles que proporciona una atenció especialitzada, als adolescents i les seves famílies que presenten un ús problemàtic i/o addictiu.

Internet segura
El Programa Internet Segura, desenvolupat pel Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, duu a terme la seva tasca de conscienciació i sensibilització, d’acord amb els objectius de l’Estratègia per un internet millor per a nens i nenes de la Comissió Europea. L’espai inclou, entre altres recursos, uns vídeos sobre la desintoxicació digital i uns tests per saber si tu mateix o el teu fill sou addictes als videojocs.

Pantallas amigas
Des del 2004 aquesta iniciativa promou l’ús segur i saludable de les tecnologies i el foment de la ciutadania digital responsable en la infància i l’adolescència.

Los comentarios están cerrados.