Anna Forés Miravalles

Per seguir somiant

Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere: Educació i Pedagogia

Educació Transformadora

De mestres, pedagogs i educadors/es socials és reconèixer i combatre les desigualtats.

La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere d’Educació i Pedagogia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per aprendre a interpretar les implicacions del sistema sexe-gènere en educació i incloure la perspectiva de gènere en la docència, la transferència de coneixement i la recerca.

DescARREGA´t la guIa aquí 

Autora: Montserrat Rifà Valls (Universitat Autònoma de Barcelona)
Editor i any d’edició: Xarxa Vives d’Universitats, 2018
ISBN: 978-84-09-05887-7
DL: CS 1053-2018

Ver la entrada original

Los comentarios están cerrados.