Anna Forés Miravalles

Per seguir somiant

Neurociència i aprenentatge

per 

Marta Portero Tresserra

El creixent interès per una educació basada en l’evidència científica, així com els recents progressos en el camp de la neurociència i psicobiologia sobre els processos d’aprenentatge i la plasticitat cerebral, han permès el desenvolupament de ponts entre la neurociència, la psicologia i l’educació.

Tenim un cervell dissenyat per aprendre al llarg de tota la vida i els processos de plasticitat cerebral són la base biològica de l’aprenentatge i la consolidació de la memòria. El cervell humà és un òrgan que és capaç de modificar l’estructura i la funció de les seves connexions neurals per tal d’adaptar-se als canvis de l’entorn. Així, els circuits cerebrals són plàstics i dinàmics i es modifiquen a partir de l’educació i l’experiència, canviant l’arquitectura cerebral de manera ràpida i durant tota la vida. Un dels mecanismes neurobiològics dels processos d’aprenentatge és que el cervell consolida la memòria connectant la nova informació amb la informació ja existent, de manera que la nova informació que s’incorpora cobra significat en el moment en què s’associa amb aquelles connexions ja estables. Com més estables siguin les connexions antigues amb les quals es connecta la nova informació, més eficient serà la consolidació d’aquell aprenentatge a llarg termini.

El cervell humà és un òrgan que és capaç de modificar l’estructura i la funció de les seves connexions neurals per tal d’adaptar-se als canvis de l’entorn

Tota la comunitat educativa contínuament prenem decisions amb l’objectiu que les nostres accions i les dels alumnes afavoreixin el seu aprenentatge i el seu desenvolupament en general. Decisions com escollir els materials i els recursos, definir les metodologies d’aprenentatge, dissenyar el projecte educatiu del centre, definir els objectius dels plans docents, etcètera, són factors molt importants que repercutiran en el rendiment i el futur dels infants, joves i adults. Aquestes decisions, sovint, es fonamenten en base a la nostra intuïció, la nostra experiència personal, el què hem viscut com alumnes durant el nostre pas pel sistema educatiu o bé al què actualment està de “moda” en el camp educatiu. Així, aquestes decisions poden estar poc fonamentades i per tant ens pot portar a eleccions errònies.

És molt important que entre la comunitat educativa incloguem de manera rigorosa, crítica i prudent les evidències científiques en el camp de les ciències de l’aprenentatge

És per aquest motiu que és molt important que entre la comunitat educativa incloguem de manera rigorosa, crítica i prudent les evidències científiques en el camp de les ciències de l’aprenentatge, tant de la neurociència com de la psicobiologia i la psicologia cognitiva, per tal d’incloure aquest coneixement en la justificació de la nostra pràctica pedagògica, procurant així descartar possibles mites, metodologies sense evidència, i augmentar el rigor i l’esperit crític en el camp educatiu.

En aquest sentit, apropar la recerca en el camp de la neurociència a l’àmbit educatiu permet proporcionar eines útils i fonamentació teòrica i empírica per al disseny de metodologies pedagògiques per a docent

Los comentarios están cerrados.